Inese Kuduma  

direktoreVita Jerumane  


direktores vietniece mācību jomā,  klavierspēle
Ēriks Bukants 

 pūšaminstrumentu  spēle

Nauris  Vrubļevskis

 

sitaminstrumentu spēle,

 ģitāras spēle
Arta Troika 

vizuāli plastiskā māksla, 

ādas apstrāde
Daiga Tiļļa  

vizuāli plastiskā māksla 


Monta Vernava

vokālā mūzika - kora klaseVaris Siliņš

vizuāli plastiskā māksla

Līga Kvāše


akordeona  spēle

mūzikas  mācība,  solfedžo,

mūzikas  literatūra
Beigusi  Viļa  Lāča  Liepājas  pedagoģisko  institūtu,  

Kalētu  Mūzikas  un  mākslas  pamatskolā  strādā no  2015.gada  septembra.Beigusi  Jāzepa  Vītola  Latvijas  Mūzikas  akadēmiju,  

Kalētu  Mūzikas  un  mākslas  pamatskolā  strādā no  2015.gada  janvāra.
Beidzis  Liepājas  Universitāti,  

Kalētu  Mūzikas  un  mākslas  pamatskolā  strādā  no  2007.gada septembra.

Beidzis  Emiļa  Melngaiļa  Liepājas  mūzikas  vidusskolu,  

Kalētu  Mūzikas  un  mākslas  pamatskolā  strādā  no  2010.gada  septembra.

Beigusi  Liepājas  Universitāti,  

Kalētu  Mūzikas  un  mākslas  pamatskolā  strādā  no  2012.gada  septembra.

2010.gadā absolvējusi Liepājas Universitāti iegūstot profesionālo bakalauru. 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā strādā no 2018.gada 1 septembra.


2017.gadā absolvējusi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu. 

Šobrīd studē Liepājas pedagoģiskajā universitātē.
1997.gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā strādā no 2018.gada 1.septembra

2005.gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā strādā no 1999.gada.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .