Klavierspēle
skolotāja  Vita  Jerumane

TAUSTIŅINSTRUMENTU   SPĒLES   NODAĻA

 

DARBA  PLĀNS

 

2018./ 2019.m.g. 1.semestrim

 

 

Datums

Pasākums

03.09.

Zinību  diena – tikšanās  ar  audzēkņiem

17.10.

Tehniskā  ieskaite  klavierspēlē  un  akordeona  spēlē

17.- 19.10.

Tehniskā  ieskaite  vispārējās  klavierēs

15.11.

Valsts  svētku  koncerts

16.11.

Valsts  svētku  koncerts Liepājas vakara vidusskolā

28.11.

Mācību  koncerts  vispārējās  klavierēs

12.12.

Mācību  koncerts  akordeona  spēlē  un  klavierspēlē

17.12.

Pedagoģiskā  sēde 

19.12.

Skolas  egle,  liecības

 

 

§  Piedalīšanās  meistarklasēs,  festivālos  un  konkursos  pēc  reģionālā  plānojuma  /septembris – decembris /.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .