Klavierspēle
skolotāja  Vita  Jerumane


                                            Kalendārais  darba  plāns 

                                          2018./2019. m.g. 2.semestrim

 

Datums Pasākums
19.02. Tehniskā  ieskaite  klavierspēlē
27.02. Tehniskā  ieskaite  vispārējās  klavierēs
6.03. Mācību  koncerts  klavierspēlē
09.03. Kolektīvās  muzicēšanas  koncerts
22.03. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu festivāls Nīcas mūzikas skolā
01.05. Skolas  beigšanas  eksāmens  vispārējās  klavierēs
15.05. Pārcelšanas  eksāmens  vispārējās  klavierēs
22.05. Pārcelšanas  eksāmens  klavierspēlē
24.05. Klaviermūzikas  koncerts  vecākiem
25.05. Izlaidums
27.05. Pedagoģiskā  sēde
29.-31.05. Liecības

 

 

  • Piedalīšanās  festivālos  un  konkursos  pēc  reģionālā  plānojuma  / Janvāris –  Maijs /

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .