Akordeona  spēle
skolotāja  Līga  Kvāše

 

II  semestra darba plāns

 

 • 04.02. – Koncerts pirmsskolas vecuma bērniem

 • 05.02. – Tehniskā ieskaite

 • 22.02.; 11.03. – Liepājas reģiona profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu un pedagogu radošā semināra orķestra mēģinājums

 • 29.03. - Liepājas reģiona profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu un pedagogu radošais seminārs

 • 06.03. – Mācību koncerts

 • 04.04. - Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas profesionālās ievirzes programmu Mūzika un māksla pedagogu koncerts – personīgo darbu izstāde – “Mana dzīve mūzikā un mākslā”

 • 22.04. - Labdarības koncerts Aizvīķu pansionātā

 • 06.05. – Koncerts veltīts Mātes dienai

 • 20.05. – Pārcelšanas eksāmens

 • 27.05. – Pedagoģiskās padomes sēde

 • 30.05. - Liecības
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .