Ģitāras  spēle
skolotājs  Nauris  Vrubļevskis


Ģitāras spēle

II semestra darba plāns

 

 • 04.02. –  Koncerts pirmsskolas vecuma bērniem
 • 04.02. – Tehniskā ieskaite
 • 07.03. –  Mācību koncerts
 • 09.03. –  Kolektīvās muzicēšanas koncerts

 • 04.04. -  Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas profesionālās ievirzes programmu Mūzika un māksla pedagogu koncerts – personīgo darbu izstāde – “Mana dzīve mūzikā un mākslā”

 • 22.04. –  Labdarības koncerts Aizvīķu pansionātā

 • 25.04. -  I.Grantiņas autorkoncerts sadarbībā ar Rīgas Augusta Dombrovska mūzikas     skolu
 • 06.05. – Koncerts veltīts Mātes dienai
 • 23.05. – Pārcelšanas eksāmens
 • 27.05. – Pedagoģiskās padomes sēde
 • 30.05. – Liecības

 

 

 


 

     

    
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .