Sitaminstrumentu  spēle
skolotājs  Nauris  Vrubļevskis

Sitaminstrumentu spēle

Dara plāns II semestrim

  • 22.04. –  Labdarības koncerts Aizvīķu pansionātā
  • 25.04. -  I.Grantiņas autorkoncerts sadarbībā ar Rīgas Augusta Dombrovska mūzikas     skolu
  • 06.05. – Koncerts veltīts Mātes dienai
  • 23.05. – Pārcelšanas eksāmens
  • 27.05. – Pedagoģiskās padomes sēde
  • 30.05. – LiecībasVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .