Sitaminstrumentu  spēle
skolotājs  Nauris  Vrubļevskis


Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle;

          Sitaminstrumentu spēle

          I semestra darba plāns


v 14.septembris  - Vecāku kopsapulce;

v 19.oktobris -  Tehniskā ieskaite;

v 27.novembris – Sitaminstrumentu spēles, Ģitāras spēles audzēkņu koncerts;

v 11.decembris – Mācību koncerts

v 14.decembris – Kolektīvās muzicēšanas pēcpusdiena – koncerts;

vDecembris - Adventes ieskaņas koncerts Priekules baznīcā;

v Decembris  -  Adventes koncerti Bārtas un Sikšņu pamatskolās;


  • Tehniskā ieskaite

Sitaminstrumentu spēle (no 2.klases) – Mažora , minora gamma + Etīde

Ģitāras spēle (no 2.klases) – Mažora , minora gamma + Etīde


  • Mācību koncerts

Līdz 2 dažāda rakstura miniatūrām
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .