Saksofona, Klarnetes  un  Obojas  spēle
skolotājs  Ēriks  Bukants

PŪŠAMINSTRUMENTU   SPĒLES   NODAĻAS

 

Programmas  „Pūšaminstrumentu spēle”  darba  plāns

 

2017./2018. m.g. 1.semestrim

 

 

Datums

Pasākums

01.09.

Zinību  diena – tikšanās  ar  audzēkņiem 

14.09.

Skolas  vecāku  sapulce

19.10.

Tehniskā  ieskaite 

10-11.10

Latvijas orķestru asociācijas 3. Festivāls Vidzemē.

08.12

Adventes  koncerts  Priekules  baznīcā

 

Adventes  koncerti – Sikšņos  un  Bārtā

11.12.

Mācību  koncerts 

20.12.

Liecību  izdošana,  koncerts

 

 

Datumi tiks precizēti

Mēģinājumi Priekulē ar Priekules Mms kamerorķestri

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .