Visu  piecu  komponentu summa  tiek  dalīta ar 5, tā tiek  iegūts  vidējais  rezultāts. Ja  Iznākums  ir  aiz  komata  virs 5 (piem. 7,6), rezultāts tiek noapaļots  uz  augšu,  bet  ja  aiz  komata  ir 5  un  mazāk (piem, 7,5  vai  7,4) , tad rezultāts  tiek  noapaļots  uz  leju.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .