"Vai Tu mani dzirdi?"

2019 g. 18. marts

16.martā Kalētu tautas namā pulcējās talantīgi, radoši, aktīvi un mūziku mīloši bērni , jaunieši uz Liepājas reģiona bērnu, jauniešu instrumentālo, vokāli instrumentālo ansambļu koncertu- festivālu "Vai Tu mani dzirdi?', kurš Kalētos norisinājās pirmo reizi un bija pieejams ikvienam mūzikas mīļotājam. Mūzika ienes cilvēka Dvēselē plašumu, garā – spēku un sirdī – maigumu un siltumu, prātā – gaismu un brīvībuMūzika nav domāta tikai izklaidei vai labsajūtai, tā ir kas vairāk, gandrīz vai ideoloģija. Tu vari spriest par cilvēku, zinot, kādu mūziku viņš klausās - šajā pēcpusdienā izskanēja visdažādāko stilu un noskaņu mūzika, sākot ar sakrālo un tautas melodijām, līdz pat rokmūzikai. Pasākuma ideja radās jau pagājušā mācību gada nogalē konkursā "Boldsound", kurā savas prasmes demonstrēja jauniešu grupas . Tajā pirmo reizi dzirdējām Vaiņodes mūzikas skolas vokāli instrumentālo ansambli "Ārpus zonas" skolotāja Toma Bokuma vadībā. Arī Kalētos, nu jau divus gadus, savus spēkus apvienojušas divas atsevišķas vienības - mūzikas skolas instrumentālais ansamblis un pamatskolas interešu izglītības vokālais ansamblis, kuri turpina savu darbību gan kā vienots kolektīvs , iestudējot kopīgu repertuāru koncertiem, konkursiem, gan arī atsevišķi - katrs savu. 

Koncertā bija iespēja dzirdēt Nīgrandes mūzikas skolas tautas mūzikas kapellu un vijolnieku ansambli, ar šo skolu kopīga muzicēšanas tradīcija ir izveidojusies jau diezgan sen - mūsu skolas pirmajos pastāvēšanas un darbības gados. 

Prieks bija dzirdēt Aizputes mūzikas skolas akordeonistu trio un duetu. Meitenes aizvadītajā nedēļā piedalījās XV Starptautiskā akordeonistu festivāla ietvaros notikušajā Starptautiskajā  mūzikas skolu ansambļu konkursā, kurā ieguva pirmo un otro vietu!

Pirmā uzstāšanās plašākai publikai bija Grobiņas mūzikas un mākslas skolas instrumentālajam ansamblim, par kuru skolotājs saka - " Šādi jau tās grupas rodas. Puiši no skolas ģitāristu ansambļa, skolotāja Toma Bokuma vadībā, nu ir izauguši līdz grupai. Visi grupas dalībnieki ir dzīvespriecīgi un ļoti muzikāli jaunieši, kuri kopā muzicē savam priekam."

Paldies skolotājiem - Tomam Bokumam, Artim Šulbergam, Zandai Rivānei, Kristīnei Bražei, Naurim Vrubļevskim par ieguldīto darbu koncerta tapšanā, paldies visiem dalībniekiem par vienu, nenožēlotu brīvlaika pēcpusdienu, lai kopā radītu brīnišķīgu pavasara elpas apņemtu kopā būšanas prieku mūzikā! 

Cerot uz tikšanos nākošajā pavasarī vēl kuplākā pulkā - Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolotāja Līga Kvāše.


Laipni aicināti!

2019 g. 28, februārī


Koncerts ‘’Instrumentu stāsts"

2019 g. 18. februāris

                                       Kalētu Mūzikas un Mākslas skolā notika Kalētu pirmsskolas bērniem veltīts koncerts ‘’Instrumentu stāsts’’. Koncerta mērķis bija iepazīstināt bērnus ar tālāko iespējamo izglītības iestādi – mūzikas skolu, kā arī iepazīstināt ar dažādiem mūzikas instrumentiem, to skanējumu un skatuves kultūras priekšnoteikumiem. Koncertā piedalījās mūzikas skolas audzēkņi no dažādām klasēm, spēlējot dažādus instrumentus. Uzstājās jauktais instrumentālais ansamblis, kora klases audzēkne Elisa dziedāja dziesmu ‘’Rociņas’’, akordeona klases audzēkne Marta kopā ar skolotāju nospēlēja Raimonda Paula skaņdarbu ar nosaukumu ‘’Šūpuļdziesma’’, mazais vokālais ansamblis dziedāja divas dziesmas – par sniegavīru un par gammu. Bija iespēja arī dzirdēt sitaminstrumentu klases audzēkni Paulu, kura spēlēja marimbu. Koncerta ietvaros bērniem tika uzdoti daži jautājumi par dzirdēto un redzēto, kā arī tika mazliet vairāk pastāstīts par katru no instrumentiem, kurus ir iespējams apgūt mūzikas skolā. 


                                                                                                                       skolotāja  Monta  Vernava

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .