Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

2018.gada 1.septembrī , apvienojot Kalētu pamatskolu un Kalētu Mūzikas un mākslas skolu, rodas Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola.

Kalētu Mūzikas un mākslas skola 2016 gada 30.aprīlī atzīmēja 20 gadu jubileju. Skola atrodas Lietuvas pierobežā Kalētu pagastā Priekules novadā. Pateicoties entuziastiem Dzintaram Kudumam un Haraldam Puriņam, kuri vēlējās, lai arī lauku bērniem būtu iespēja sevi pilnveidot mūzikā  un skolotājiem Ilutai Dreimanei, Elenai Budriķienei un Mārītei Žiemelei, skola savu darbību uzsāka 1995. gadā kā Kalētu Mūzikas skola ar nelielu audzēkņu skaitu. Pirmais skolas direktors bija Daris Jansons, bet no 1998.gada līdz 2015.gadam skolas direktore- Olita Mauerzaka. 2004.gadā, pateicoties uzņēmīgai mākslas skolotājai Dzidrai Kuncei un direktorei, skolā tiek piedāvāta iespēja apgūt arī mākslu. 2005./2006.mācību gadu skola uzsāk kā Kalētu Mūzikas un mākslas skola. 

Aptuveni puse no skolas audzēkņu skaita ir kaimiņu Bārtas, Gramzdas, Virgas un Dunikas pagastu bērni, kuri labprāt izglītojas mūsu skolā. 

No 2011.gada skolā mācās vairāk nekā 70 audzēkņu.


Skola piedāvā un īsteno šādas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle ( ped. Vita Jerumane ); Akordeona spēle ( ped. Līga Kvāše )

Pūšaminstrumentu spēle – Obojas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle ( ped. Ēriks Bukants )

Sitamisntrumentu spēle   ( ped. Nauris Vrubļevskis )

Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle  ( ped. Nauris Vrubļevskis )

Vokālā Mūzika – Kora klase  ( ped. Monta Vernava )


Programmu “Mūzika” šobrīd apgūst 43 audzēkņi.


Programmā “Vizuāli plastiskā māksla”   

Iespējams apgūt : Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju, Mākslas valodas pamatus, Veidošanu

Darbu materiālā - papīra plastika – ( ped.D.Tiļļa ) 

Darbu materiālā  -   datordizains  (ped.V.Siliņš)

Darbu materiālā - ādas apstrāde, filcēšana -  (ped. Arta Troika )


Programmu "Māksla" apgūst 23 audzēkņi.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .